aspiracje


aspiracje
aspiracje {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. nmos, blp, D. aspiracjecji {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'cele, które ktoś stawia przed sobą; wymagania, ambicje': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ogromne, skromne, wyższe aspiracje. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dążenie do samorealizacji w jakiejś dziedzinie, pragnienie osiągnięcia niepospolitych, ambitnych celów; ambicje': {{/stl_7}}{{stl_10}}Aspiracje artystyczne, naukowe. <łac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • aspiracja — ż I, DCMs. aspiracjacji; lm D. aspiracjacji (aspiracjacyj) 1. zwykle w lm «dążenie do czegoś, pragnienie osiągnięcia czegoś (najczęściej: w odniesieniu do ambitnych zamierzeń, celów, ideałów życiowych itp.); ambicja, wymaganie» Aspiracje naukowe …   Słownik języka polskiego

  • mierzyć — 1. Mierzyć kogoś, coś swoją, własną miarką, miarą «sądzić według siebie, oceniać ze swojego punktu widzenia»: (...) mierzył ludzi swoją miarą i wierzył, że każdy tak samo uwielbia życie jak on, ponadto wierzył, że ludzie są dobrzy i miłosierni ( …   Słownik frazeologiczny

  • aspirować — ndk IV, aspirowaćruję, aspirowaćrujesz, aspirowaćruj, aspirowaćował, aspirowaćowany 1. jęz. «wymawiać głoski przydechowe; nadawać przydech (aspirację) głoskom w czasie ich artykulacji» Spółgłoski aspirowane. 2. książk. «ubiegać się, starać się o… …   Słownik języka polskiego

  • medalowy — przym. od medal Konkurencja, klasyfikacja, strefa medalowa. Aspiracje, szanse medalowe …   Słownik języka polskiego

  • mierzyć — ndk VIb, mierzyćrzę, mierzyćrzysz, mierz, mierzyćrzył, mierzyćrzony 1. «określać ilość, wielkość czegoś (kogoś), przez porównanie z odpowiednią jednostką miary; dokonywać pomiarów, wymierzać; wydzielać coś miarką, odmierzać» Mierzyć tkaninę, plac …   Słownik języka polskiego

  • wysoko — wyżej przysłów. od wysoki a) w zn. 1: Wysoko rzucić piłkę. Skoczyła wysoko 1,90 m. Fontanna bijąca wysoko. Rośnij kwiecie wysoko, jak pan leży głęboko. (Mickiewicz) b) w zn. 3: Chmury płyną wysoko. Słońce już było wysoko na niebie …   Słownik języka polskiego

  • wzlot — m IV, D. u, Ms. wzlotocie; lm M. y «wzniesienie się, wznoszenie się, lot w górę» Wzlot balonu, samolotu, szybowca. Wzlot skowronka. Wzlot kuropatw nad pole. przen. zwykle w lm «uniesienia, porywy szlachetnych uczuć, entuzjazmu; wzniosłe dążenia,… …   Słownik języka polskiego

  • medalowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. medal: Uplasować się na medalowym miejscu. Aspiracje medalowe. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • mieszczka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. mieszczkaczce; lm D. mieszczkaczek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} kobieta należąca do mieszczaństwa; mieszczanka : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mieszczki krakowskie, warszawskie. {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niewspółmierny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} cechujący się brakiem odpowiedniości, adekwatności wobec czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Aspiracje niewspółmierne do umiejętności. Efekt niewspółmierny do włożonego wysiłku. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień